Home Contact Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

TIM Stichtse Vecht is er voor jeugdhulp, Wmo-begeleiding, dagbesteding en ondersteuning vanuit de wijkteams. Niet alle zorg en ondersteuning valt daaronder. Onderstaande zaken regel je bijvoorbeeld via de gemeente:

 • Hulp bij huishouden
 • Voorzieningen (rolstoel, parkeerkaarten, trapliften)
 • Vervoer (Regiotaxi)
 • U-pas

Ook zeer specialistische jeugdhulp met verblijf, door de rechter opgelegde jeugdhulp en beschermd wonen en maatschappelijke opvang gaat via de gemeente.

Twijfel je bij welk loket je moet zijn? Bel dan gerust met de gemeente via 14 0436. De gemeente en TIM werken nauw samen. Je wordt doorverwezen als dat nodig is.

Nee, in 2022 is ondersteuning van het wijkteam gratis.

In de Wmo is het belangrijk dat je als inwoner eerst kijkt of je jouw probleem zelf kan oplossen of verminderen. Of samen met je directe omgeving. Denk daarbij aan huisgenoten, familie, buren of vrienden. Natuurlijk kun je eerst zelf je eigen situatie proberen te verbeteren. We zorgen voor een maatwerkvoorziening als je niet zelf of met hulp van je omgeving je probleem kunt oplossen en kunt deelnemen aan de samenleving. We staan altijd voor je klaar bij vragen.

Voor de Wmo is er sprake van mantelzorg als je langdurig zorg verleent. Met langdurige zorg wordt bedoeld: langer dan acht uur per week, gedurende minstens drie maanden. Daarnaast moet de zorg voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je verleent de zorg niet in het kader van je (hulpverlenend) beroep
 • Je verleent de zorg aan iemand in jouw directe omgeving
 • Je verleent de zorg in het kader van de sociale relatie tussen jou en de zorgvrager (bijvoorbeeld huisgenoten, familie, vrienden of kennissen)
 • Het gaat om zorg die verder gaat dan de gebruikelijke hulp tussen huisgenoten

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan is er in het kader van de Wmo sprake van mantelzorg.

Als je in een bedreigende situatie zit en direct hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met Veilig Thuis: 0800-2000. Dit kan anoniem. Ook is er de Kindertelefoon voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Je kunt bellen (0800-0432), chatten en je vragen stellen via het forum. Dit is gratis & anoniem. Kijk voor meer info op onze pagina hulp bij crisis.

Voor toegang tot jeugdhulp en ondersteuning bij de opvoeding van jouw kinderen, kun je terecht bij TIM Stichtse Vecht. TIM is vanuit de gemeente Stichtse Vecht hét aanspreekpunt voor al je ondersteunings- en zorgvragen. Het eerste contact gaat via het wijkteam.

Nee, ook gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Niet alle situaties vallen onder de Jeugdwet.

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of kinderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) is onderdeel van de Wlz.
De thuisverpleging en -verzorging van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Weet je niet precies wat voor zorg je nodig hebt en waar het onder valt? We staan altijd voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op.

De medewerkers van het wijkteam bekijken samen met het gezin wat er nodig is en welke professionele hulp het kind en gezin nodig is. Als een kind of jongere specialistische hulp nodig heeft, dan wordt dit aan de doorbraaktafel van TIM beslist. Ook kan een kind of jongere doorverwezen worden via de huisarts, Jeugdarts of medisch specialist.

Nee. De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor (ambulante) jeugdhulp. Dit geldt dus ook voor TIM als uitvoerende organisatie. Je hoeft als inwoner geen eigen bijdrage te betalen voor jeugdhulp.

De soort ondersteuning en zorg die u bij TIM krijgt is afhankelijk van je klachten. Soms kun je zelf aan de slag of kort in behandeling. Voor zwaardere klachten heb je meestal langer zorg nodig.

Behandelingen variëren van hulp bij beginnende psychische klachten en korte behandelingen tot dagbehandelingen en opname in een kliniek. De meer intensievere behandelingen worden gedaan door het specialistische team.

TIM heeft verschillende locaties en is in jouw eigen omgeving dichtbij. Voor wijkteamondersteuning kun je altijd in je eigen buurt terecht. Voor specialistische zorg of andere ondersteuning kan het zijn dat je op een andere locatie wordt verwacht, omdat we hiervoor samenwerken met andere organisaties. Dat bespreken we altijd eerst met jou.

Meestal betaalt je zorgverzekering jouw behandeling, maar de kosten vallen wel onder je eigen risico. Dat kan betekenen dat je een deel zelf moet betalen. Openbare geestelijke gezondheidszorg, dagbesteding, ambulante ondersteuning en beschermd wonen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en worden daaruit betaald.

Na jouw aanmelding bij TIM bewaren we je gegevens digitaal. We bewaren alleen de gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling, zoals:

 • de verwijsbrief van je huisarts
 • je persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer)
 • je ondersteuningsplan
 • je antwoorden op onze vragenlijsten
 • een overzicht van de medicijnen die je gebruikt
 • advies en aantekeningen van behandelaren
 • informatie over ons contact met je huisarts
 • informatie die belangrijk is voor jouw behandeling die we bijvoorbeeld van je partner of familieleden hebben gekregen
 • wettelijke informatie

Jouw ondersteuningsplan wordt digitaal vastgelegd. Je krijgt een eigen portaal in het dossier, zodat je altijd bij je eigen plan kunt. Je kunt ook anderen digitaal toegang geven. Als je niet digitaal vaardig bent, ondersteunen we jou om deze vaardigheid te vergroten. En we zorgen dan voor een uitgeprinte versie van het plan bij jou thuis, als je dat fijn vindt.

TIM is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Dat betekent dat je ondersteuning, zorg of behandeling bij een partner van ons ontvangt. Tijdens je kennismaking met TIM maken we een dossier aan, waarvoor je akkoord moet gaan met onze (algemene) voorwaarden. Als je specialistische zorg van ons ontvangt, is dat vaak via een partner. Het kan zo zijn dat je dan bij die organisatie ook een behandelovereenkomst tekent: zij verwerken namelijk ook jouw gegevens.

Ja. Het is mogelijk om als mantelzorger betaald te worden uit het Persoonsgebonden Budget. Voor mantelzorgers en familieleden geldt een maximum tarief.

Als je zorgverlener wordt van je naaste, moet je dit vastleggen in een zorgovereenkomst. Deze overeenkomst geldt voor partner en familieleden in de eerste of tweede graad; opa, oma, vader, moeder, broer, zus, kind, kleinkind of een partner van een van deze familieleden. Voor deze overeenkomst geldt de wettelijke grens van niet meer dan gemiddeld 40 uur per week.

Je kunt vanaf 1 januari 2022 een pgb aanvragen via onze aanmeldpagina. Kijk voor meer informatie op onze pagina PGB.

Krijg je inkomen uit het pgb en ontvang je daarnaast een uitkering? Geef dit dan door aan het UWV. Van het UWV hoor je of jouw pgb-inkomsten invloed hebben op (de hoogte van) jouw uitkering. Wees eerlijk over je pgb-inkomsten. Als je inkomsten verzwijgt, dan riskeer je een boete van het UWV.

Denk aan de volgende nadelen:

 • als je zelf ziek wordt, is er niet zomaar vervanging
 • je krijgt geen geld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • je bouwt geen pensioen op
 • je hebt bij werkloosheid geen recht op WW en bijstand (er zijn enkele uitzonderingen)
 • je hebt geen inkomen meer als degene voor wie je zorgt, wordt opgenomen of overlijdt

Bij een pgb regel je alles zelf. Er komt dus veel op je af. Van onderhandelen met zorgverlener(s) tot contracten afsluiten. Van het zorgen voor vervanging tot de salarisadministratie van jouw zorgverlener(s) bij. Daarom helpt het als je zakelijk bent en goed kunt plannen en organiseren. Neem gerust eens contact met ons op om te kijken of een pgb het beste past, of dat we de zorg die je nodig hebt, kunnen regelen via een maatwerkvoorziening. Bij een maatwerkvoorziening zorgen wij voor het contact met zorgverleners en de administratieve zaken.

Vragen over aanmelden of doorverwijzen?

Neem contact met ons op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan