jeugdzorg-stichtse-vecht
Home Ik zoek ondersteuning Jeugdhulp

Jeugdhulp

Snel naar →

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is wat het woord zegt: hulp voor de jeugd. Zorgen dat kinderen en jongeren en hun ouders veilig kunnen opgroeien. Jeugdhulporganisaties helpen hen en hun ouders daarbij.

Dat kan op veel manieren: thuis of in een instelling, kort of lang, individueel of als gezin. Meestal krijgen kinderen en jongeren de hulp vrijwillig; soms besluit de kinderrechter daartoe. Het liefst wordt voorkomen dat niet-vrijwillige hulp nodig is. Dat betekent dat we ook veel bezig zijn met preventie.

Meer informatie vind je bij Jeugdzorg Nederland

Jeugdhulp en TIM

Zijn er jeugdhulp-gerelateerde vragen van kinderen, jongeren of ouders? Vaak kan de huisarts, jeugdarts of het wijkteam Breukelen, Maarsen, Loenen aan de Vecht of Kockengen deze beantwoorden. Maar soms is het nodig om specialistische jeugdhulp in te zetten. Bij TIM regelen we dat in en bij het specialistisch team. We werken volgens de principes van Positieve Gezondheid.

Er wordt dan een aanvullende behandeling ingezet om een kind, jongere of gezin weer in de juiste richting te helpen. Daarbij worden specialistische jeugdhulpwerkers ingezet, zoals gedragswetenschappers, orthopedagogen en psychologen, pleegzorgmedewerkers, ambulant specialistische (gezins)behandelaren en spoedhulp.

 

jeugdzorg-stichtse-vecht

Tot welke leeftijd?

Jeugdhulp wordt in principe geboden aan kinderen en jongeren van nul tot achttien. Jeugdhulp en jeugdreclassering kunnen doorlopen tot maximaal het 23e levensjaar, maar dan moet daartoe expliciet besloten worden door de gemeente (in overleg met TIM), bijvoorbeeld bij pleegzorg.

jeugdzorg-stichtse-vecht-leeftijd

Ik wil melding maken

Hoor of zie jij in jouw omgeving dat kinderen of jongeren niet in een veilige omgeving opgroeien? Je kan dan zelf in gesprek gaan, maar je kunt ook contact met ons opnemen om samen te kijken wat we kunnen doen. Is er accuut hulp nodig? Bel dan naar 112 of neem contact op met Veilig Thuis voor advies en deel direct je zorgen.

melding-jeugdzorg-stichtse-vecht

Jeugdhulp nodig?

Laat het ons weten. We staan voor je klaar!

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen rondom jeugdhulp.

Als je in een bedreigende situatie zit en direct hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met Veilig Thuis: 0800-2000. Dit kan anoniem. Ook is er de Kindertelefoon voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Je kunt bellen (0800-0432), chatten en je vragen stellen via het forum. Dit is gratis & anoniem. Kijk voor meer info op onze pagina hulp bij crisis.

Nee, ook gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Niet alle situaties vallen onder de Jeugdwet.

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of kinderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) is onderdeel van de Wlz.
De thuisverpleging en -verzorging van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Weet je niet precies wat voor zorg je nodig hebt en waar het onder valt? We staan altijd voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op.

Nee, ook gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Niet alle situaties vallen onder de Jeugdwet.

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of kinderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) is onderdeel van de Wlz.
De thuisverpleging en -verzorging van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Weet je niet precies wat voor zorg je nodig hebt en waar het onder valt? We staan altijd voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op.

De medewerkers van het wijkteam van bijvoorbeeld Breukelen of Maarssen bekijken samen met het gezin wat er nodig is en welke professionele hulp het kind en gezin nodig is. Als een kind of jongere specialistische hulp nodig heeft, dan wordt dit aan de doorbraaktafel van TIM beslist. Ook kan een kind of jongere doorverwezen worden via de huisarts, Jeugdarts of medisch specialist.

Nee. De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor (ambulante) jeugdhulp. Dit geldt dus ook voor TIM als uitvoerende organisatie. Je hoeft als inwoner geen eigen bijdrage te betalen voor jeugdhulp.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan