Home Ik zoek ondersteuning Onze werkwijze De doorbraaktafel

De doorbraaktafel

Wat is de doorbraaktafel?

De doorbraaktafel is de ’toegang’ tot een maatwerkvoorziening of specialistische jeugdhulp vanuit TIM. De doorbraaktafel is er wanneer de inwoner of de wijkteammedewerker aanvullende of specialistische zorg wil of nodig vindt. Iedere dag komen medewerkers uit het wijkteam en het specialistisch team aan de doorbraaktafel bij elkaar om de vragen en/of casussen die er zijn te bespreken.

Het vervolg

Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Dat is ons uitgangspunt bij het bepalen van de juiste zorg. De werkwijze van de doorbraaktafel resulteert in een verklarende analyse. Die geeft zicht op de achterliggende problemen. De doorbraaktafel bepaalt vervolgstappen en verdeelt verantwoordelijkheden. Indien mogelijk dezelfde dag, maar uiterlijk binnen drie werkdagen.

Samenstelling

De doorbraaktafel bestaat uit een wijkteammedewerker die betrokken is bij de vraag van de inwoner, een ambulant hulpverlener en GZ-psycholoog uit het specialistisch team en een gedragswetenschapper die kan besluiten of er een maatwerkvoorziening nodig is. Als dat zo is, zal de gedragswetenschapper zorgen voor de onderbouwing daarvan voor de beschikking. Aan de doorbraaktafel worden zowel voor jeugdhulp als Wmo maatwerkvoorzieningen besproken. Voor beide is er de mogelijkheid voor ZIN/PGB. De doorbraaktafel is een aanvullende rol op ieders werk.

Zorg en ondersteuning nodig?

Het wijkteam Stichtse Vecht staat 24 uur per dag voor je klaar

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan