wmo-stichtse-vecht

Wet maatschappelijke ondersteuning

Snel naar →

Wat is Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt ondersteuning en zorg voor inwoners. Het doel is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. De uitvoering van de Wmo wordt gefinancierd uit belastinggeld en eigen bijdragen. Dit geld wordt beheerd door de overheid. Via een speciaal gemeentefonds wordt het geld aan de gemeenten uitgekeerd. 

Wet maatschappelijke ondersteuning in Stichtse Vecht

Gemeenten moeten zich houden aan de regels in de Wmo, maar organiseren zelf hoe de toegang tot ondersteuning en zorg plaatsvindt. Dat betekent dat de toegang en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning per gemeente kan verschillen. De ene gemeente heeft een speciaal Wmo-loket waar burgers zich kunnen melden. Een andere gemeente kiest voor sociale wijkteams waar burgers terecht kunnen met een ondersteuningsvraag.

In gemeente Stichtse Vecht kunnen inwoners met een ondersteuningsvraag terecht bij de wijkteams van TIM, in Breukelen, Maarssen, Loenen aan de Vecht en Kockengen.

wet-maatschappelijke-ondersteuning-stichtse-vecht

Taken vanuit de Wmo

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten een aantal taken en verantwoordelijkheden:

 • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
 • Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving
 • Maatschappelijke opvang aanbieden
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
 • Informatie, advies en cliëntondersteuning geven
 • Verslavingsbeleid bevorderen
 • Jongeren en jongvolwassenen preventief ondersteunen
wmo-stichtse-vecht

Ondersteuning nodig?

Jouw wijkteam staat voor je klaar.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen rondom Wet maatschappelijke ondersteuning.

Nee, in 2022 is ondersteuning van het wijkteam gratis.

In de Wmo is het belangrijk dat je als inwoner eerst kijkt of je jouw probleem zelf kan oplossen of verminderen. Of samen met je directe omgeving. Denk daarbij aan huisgenoten, familie, buren of vrienden. Natuurlijk kun je eerst zelf je eigen situatie proberen te verbeteren. We zorgen voor een maatwerkvoorziening als je niet zelf of met hulp van je omgeving je probleem kunt oplossen en kunt deelnemen aan de samenleving. We staan altijd voor je klaar bij vragen.

Voor de Wmo is er sprake van mantelzorg als je langdurig zorg verleent. Met langdurige zorg wordt bedoeld: langer dan acht uur per week, gedurende minstens drie maanden. Daarnaast moet de zorg voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je verleent de zorg niet in het kader van je (hulpverlenend) beroep
 • Je verleent de zorg aan iemand in jouw directe omgeving
 • Je verleent de zorg in het kader van de sociale relatie tussen jou en de zorgvrager (bijvoorbeeld huisgenoten, familie, vrienden of kennissen)
 • Het gaat om zorg die verder gaat dan degebruikelijke hulp tussen huisgenoten

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan is er in het kader van de Wmo sprake van mantelzorg.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan