Home Ik zoek ondersteuning Onze werkwijze Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid gaat uit van de veerkracht van mensen. We focussen vaak op klachten en de oplossing daarvan. Met Positieve Gezondheid kiezen we voor een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes thema’s. Daarbij gaan we uit van het vermogen van mensen om zelf met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Zo houd je zelf zoveel mogelijk regie in handen.

TIM en Positieve Gezondheid

Alle professionals van TIM werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Ze zijn gericht op wat en wie belangrijk is voor de inwoner. Alle ondersteuning start met een gesprek waarin de inwoner aan de hand van het instrument ‘Mijn Positieve Gezondheid’ (spinnenweb) zichtbaar maakt wat goed gaat en welke verandering hij wil bereiken. Tijdens het eerste contact vragen we de inwoner om het spinnenweb van Positieve Gezondheid in te vullen en dit waar mogelijk mee te nemen naar het eerste gesprek.

Hoe werkt het web?

Er zijn verschillende versies van het spinnenweb beschikbaar, van kinderen of jongeren tot laaggeletterden. Onze professionals zijn erop gericht dat de inwoner zélf aangeeft wat hij waarneemt. We stellen vragen en sturen het gesprek niet. Hiermee stimuleren we zelfreflectie, geven we inzicht in eigen sterke punten en geven we de inwoner zelf eigenaarschap. Door zelf te handelen, vergroot de inwoner zijn eigen regie en veerkracht. De rol van de professional is daarmee niet gericht op advisering, maar meer luisterend en coachend.

Het spinnenweb kan vaker worden ingevuld, om de ervaren gezondheid en welzijn te vergelijken op verschillende momenten. Hieronder zie je een interpretatie van het spinnenweb voor TIM als organisatie.

Meer weten over Positieve Gezondheid?

Kijk op de website van het Institute for Positive Health (iPH).

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan